BAN TUYÊN GIÁO TỈNH KIỂM TRA GIÁM SÁT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 TẠI BTG - 
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BẾN CẦU 


            Sáng ngày 08/7/2016 Ban Tuyên giáo tỉnh Tây Ninh kết hợp với các phòng, ban phụ trách các đơn vị cấp huyện, tiến hành kiểm tra khảo sát 6 tháng đầu năm 2016 tại đơn vị huyện Bến Cầu. 
            Chủ trì trong cuộc kiểm tra 6 tháng là đồng chí Võ Thành Lập - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cùng với lãnh đạo các phòng ban đã có buổi làm việc thành công tốt đẹp tại đơn vị, đồng thời đơn vị cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác tại địa phương, đưa ra hướng giải quyết để cấp trên xem xét. 

            Trong buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã nêu lên các ý tưởng sáng tạo mới nhằm nâng cao công tác hoạt động ngành Tuyên giáo tại địa bàn huyện, tuy nhiên, một số phương pháp còn nhiều mặt hạn chế chưa thể áp dụng được trong thời gian tới, BTG tỉnh cũng đã có hướng góp ý để những ý tưởng có thể được hiện thực trong thời gian tới.
            Ngoài ra, trong buổi kiểm tra giám sát còn đưa ra mô hình mới là trang web tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu, đã phát huy được nhiều mặt tích cực và thể hiện được tính nhanh chóng, kịp thời của trang mạng nội bộ, thể hiện được nội dung cần triển khai rộng rãi đến các học viên tại trung tâm.


            Buổi làm việc diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi mang lại hiệu quả cao trong công việc, đồng thời mang tính xây dựng góp ý cao, mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc trong 6 tháng cuối năm 2016.

Hùng Triệu