TỔNG HỢP CÁC HÌNH ẢNH TRONG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM 

Các tin đã đưa:
 


 


 


 


 


 
Đ/c Nguyễn Hùng Triệu - chuyên viên                Đ/c Huỳnh Thị Phượng - GVKC của huyện
TTBDCT trong buổi khai giảng lớp học                   tham gia thi báo cáo viên giỏi vòng tỉnh

 
Chi bộ BTG - TTBDCT tham gia giải bóng                                                                         
chuyền chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam                                                                         

 

Hùng Triệu