DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC TẠI TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ 
***

 
STT
 
Họ tên

Chức vụ & Đơn vị công tác 

 Hình ảnh
 1Đ/c Nguyễn Văn Lô TVHU  - Trưởng Ban Tổ Chức HU
2Đ/c Bùi Viết Hùng TVHU – Bí thư Đảng ủy Thị trấn
3Đ/c Bùi Quốc Hưng HUV   - Trưởng phòng TC-KH
4Đ/c Nguyễn Thanh Danh  HUV   - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 
 


5Đ/c Nguyễn Thúy TâmPhó trưởng Ban Tuyên giáo H.U
 
6Đ/c Huỳnh Thanh Hùng  HUV   - Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Bến Cầu
7Đ/c Lê Thị Phước TVHU  - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bến Cầu
8Đ/c Trần Hải Sơn HUV   - Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh9Đ/c Phạm Thành Sơn Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện
 
 

10Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện