Từ ngày 16/4-26/4, Trung tâm BDCT Bến Cầu mở lớp BD đảng viên mới khóa 1 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, TVHU, Trưởng BTG-Giám đốc TTBDCT dự phát biểu chỉ đạo lớp học.


Tham gia lớp học có 55 đảng viên dự bị đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trong toàn huyện. Trong thời gian 8 ngày thực học học viên được tiếp thu 10 chuyên đề bắt buộc theo quy định. Việc học lớp bồi dưỡng đảng viên mớinhằm giúp cho các đ/c có nhận thức cơ bản về vai trò lãnh đạo của Đảng, về đường lối, chiến lược xây dựng và phát triển đất nước để các đồng chí xác định đúng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và đây cũng là điều kiện để các đồng chí phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng CSVN.
Kết thúc khóa học 55/55 đ/c làm bài kiểm tra đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học
Một số hình ảnh hoạt động của lớp: