Kế hoạch mở lớp năm 2020

Số
 TT

Tên lớp

Số lớp

Học
viên

Thời gian
 mở lớp

Ghi chú

1

Tư tưởng HCM

3

180

T.3-T4/2020

 

2

BD, cập nhật kiến thức cho CB, ĐV

3

210

T.4/2020

 

3

BDCT Hội nhập Quốc tế

1

60

T.5/2020

 

4

BD Kiến thức QP-AN ĐT 4

1

60

T.5/2020

Ngoài
KH

5

BD Nhận thức Đảng

1

60

T.6/2020

 

6

BD Cán bộ Hội ND cơ sở

1

50

T.6/2020

 

7

BD Cán bộ Đoàn TN

1

50

T.7/2020

 

8

Sơ cấp LLCT

1

60

T.7-T.8/2020

 

9

BD cán bộ MTTQ

1

50

T.8/2020

 

10

BDCĐ Tôn giáo

1

60

T.9/2020

 

11

BDCĐ Chủ nghĩa yêu nước

1

60

T.9/2020

 

12

BDCĐ Đạo đức CM

1

60

T.9/2020

 

13

BD cán bộ Dân vận

1

60

T.9/2020

 

14

BD Đảng viên mới

1

60

T.10/2020

 

Tổng cộng:

18

1080

 

 


______________________________________________________________________


Kế hoạch mở lớp năm 2019

Quý

STT

Loại hình lớp

Thời gian học

Quý I

1

Nhận thức về Đảng Khóa I (5 ngày)

18/3 - 26/3/2019

2

Thông tin chuyên đề quý I

Tháng 3/2019

 

 

Quý II

1

Bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN (4,5 ngày)

08/4-12/4/2019

2

Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I (8 ngày)

16/4-26/4/2019

3

BDCĐ Tư tưởng HCM (3,5 ngày) (khóa I)

14/5-17/5/2019

4

BDCĐ Tư tưởng HCM (3,5 ngày) (khóa II)

21/5-24/5/2019

5

BDCĐ Tư tưởng HCM (3,5 ngày) (khóa III)

28/5-31/5/2019

6

BDCĐ Hội nhập Quốc tế (3 ngày)

04/6-06/6/2019

7

Thông tin chuyên đề quý II

Tháng 7/2019

 

 

 

 

Quý III

1

BDCĐ tôn giáo và CS tôn giáo (3 ngày)

10/7-12/7/2019

2

BD kiến thức QP-AN đối tượng 4 (4 ngày)

16/7-19/7/2019

3

Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân (4,5 ngày)

22/7-26/7/2019

4

Nhận thức về Đảng Khóa II (5 ngày)

5/8-13/8/2019

5

Bồi dưỡng cán bộ MTTQ cơ sở (4,5 ngày)

19/8-23/8/2019

6

Bồi dưỡng cán bộ Dân vận cơ sở (4 ngày)

10/9-13/9/2019

7

BDCĐ CN yêu nước (3 ngày)

17/9-19/9/2019

8

BDCĐ Đạo đức CM (3 ngày)

24/9-26/9/2019

9

Thông tin chuyên đề quý III

Tháng 9/2019

Quý IV

1

Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II (8 ngày) 

14/10-25/10/2019

2

Thông tin chuyên đề quý IV

Tháng 11/2019Kế hoạch mở lớp năm 2018

  Quý

STT

Loại hình lớp

Thời gian khai giảng

Quý I

 

1

Nhận thức về Đảng khóa I

12/03 - 20/03/2018

2

Thông tin chuyên đề quý I

23/03/2018

3

BD Giáo dục chủ nghĩa yêu nước

27 - 29/3/2018

1

Giáo dục ĐĐCM

03 - 05/4/2018

2

 Chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo 

10 – 12/4/2018

3

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

17 – 19/4/2018

4

BD Cán bộ CCB cơ sở

14 – 18/5/2018

5

BD Cán bộ Đoàn cơ sở 

04 – 08/6/2018

6

Bồi dưỡng đảng viên mới

11 – 22/6/2018

7

Thông tin chuyên đề quý II

27/6/2018

 

 

 

 

Quý III

1

BD KTQP – AN ĐT 4

03 – 06/7/2018


2


BD bí thư chi bộ và cấp ủy viên

Lớp thứ 1

09/7 – 13/7/2018

Lớp thứ 2

16/7 – 20/7/2018

Lớp thứ 3

23/7 – 27/7/2018

3

 BD Cán bộ Hội Nông dân cơ sở 

06 - 10/8/2018

4

Bồi dưỡng Cán bộ Mặt trận cở sở

13 – 17/8/2018

5

 BD Cán bộ Công đoàn cơ sở

20 – 24/8/2018

6

BD Cán bộ Dân vận cơ sở 

03 – 07/9/2018

7

Thông tin chuyên đề quý III

27/9/2018

Quý IV

1

Thông tin chuyên đề quý IV

15/11/2018


Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2018, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017

***

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu xây dựng kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017 cụ thể như sau:


STT

Loại hình lớp

Thời gian khai giảng

1

BD Đảng viên mới khóa I

20/02 - 01/3/2017

2

Nhận thức về Đảng khóa I

06/3 – 10/3/2017

3

BD kiến thức QP đối tượng 4

13/3 – 16/3/2017

4

Thông tin chuyên đề quý I

24/3/2017

5

BT Chi bộ và cấp ủy cơ sở 1

10/4 – 14/4/2017

6

BT Chi bộ và cấp ủy cơ sở 2

17/4 – 21/4/2017

7

BT Chi bộ và cấp ủy cơ sở 3

24/4 – 28/4/2017

8

BD cán bộ Phụ nữ cơ sở

08/5 – 12/5/2017

9

BD cán bộ HND cơ sở

15/5 – 19/5/2017

10

BD Cán bộ Đoàn cơ sở

22/5 – 26/5/2017

11

BD cán bộ Công đoàn cơ sở

05/6 – 09/6/2017

12

Thông tin chuyên đề quý II

23/6/2017

13

BD nghiệp vụ công tác Dân vận 1

04/7 – 07/7/2017

14

BD nghiệp vụ công tác Dân vận 2

11/7 – 14/7/2017

15

Giáo dục ĐĐCM

18/7 – 20/7/2017

16

Chuyên đề chủ nghĩa yêu nước

25/7 – 27/7/2017

17

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

01/8 – 03/8/2016

18

Chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo

08/8 – 10/8/2017

19

Thông tin chuyên đề quý III

22/9/2017

20

Nhận thức về Đảng khóa II

09/10 – 13/10/2017

21

BD Đảng viên mới khóa  II

16/10 – 25/10/2017

22

Thông tin chuyên đề quý IV

10//11/2017

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.

 Trên đây là Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2017 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu./.


KẾ HOẠCH

Phân bổ thời gian mở lớp năm 2016

***

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu xây dựng kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2016 cụ thể như sau:

STTTên lớpThời gian khai giảng (dự kiến) 
 Nhận thức về Đảng khóa I 14/3 - 22/3/2016
BD kiến thức QP đối tượng 4   28/3 – 31/3/2016
Thông tin chuyên đề quý I  25/03/2016
Giáo dục ĐĐCM04/4/2016 - 6/4/2016 
Chuyên đề chủ nghĩa yêu nước  11/4 - 13/4/2016
Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế I/2016  20/4 – 23/4/2016
7Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế II/2016 25/4 – 27/4/2016
Chuyên đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo  09/5 - 11/5/2016
 BD Cán bộ MTTQ cơ sở 23/5 – 27/5/2016
10 BD Cán bộ Đoàn cơ sở  30/5 – 03/6/2016
11 Thông tin chuyên đề quý II 20/6/2016
12 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận I/201627/6 – 30/6/2016 
13 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận II/2016 11/7 – 14/7/2016
14 Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cơ sở 18/7 - 20/7/2016
15 Bồi dưỡng Cán bộ Đài Truyền thanh 20/6 – 22/6/2016
16  BD Đảng viên mới 08/8 – 19/8/2016
17 Thông tin chuyên đề quý III 20/9/2016
18 Nhận thức về Đảng khóa II 03/10 – 14/10/2016 
 19Thông tin chuyên đề quý IV 11//11/2016

Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2016, Trung tâm sẽ thông báo lịch cụ thể sau khi đã bàn bạc, thống nhất với các ban, ngành, đoàn thể trước ngày khai giảng một tuần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, TTBDCT sẽ bàn bạc thống nhất với ngành có liên quan thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và thống nhất thực hiện.

 Trên đây là Kế hoạch phân bổ thời gian mở lớp năm 2016 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu./.