BUỔI THẢO LUẬN NHÓM CỦA CHUYÊN ĐỀ 6 – LỚP CÁN BỘ ĐOÀN 

CƠ SỞ NĂM 2016

            Trong công tác giảng dạy hiện nay phương pháp thảo luận nhóm đang được nhiều người quan tâm và chú trọng thực hiện.

            Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh nói riêng phương pháp này đã và đang được các giảng viên áp dụng rộng rãi, thường xuyên nhằm kích thích lòng ham mê học tập của học viên, tránh lối học thụ động.

            - Giúp học sinh phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề theo nhóm, có tinh thần đoàn kết cao.

            - Học viên hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, tự đánh giá, tự điều chỉnh vốn tri thức của bản thân bằng phương pháp tự học và khám phá thêm những kiến thức liên quan từ thực tiễn.

    

            - Khi nhóm thảo luận hoạt động dưới sự giám sát của thầy cô giáo, giúp hạn chế rất nhiều những thói quen xấu như nói chuyện riêng, thiếu tập trung, đùa giỡn …

    

            - Đa số học viên đều dùng phương pháp suy luận và tư duy để giải quyết vấn đề. Nên những tri thức khoa học mà các em thu thập được sẽ khắc sâu và dễ nhớ.

            Trên đây một số hoạt động thảo luận nhóm của lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016 do đồng chí Nguyễn Thúy Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bến Cầu hướng dẫn.

Vài hình ảnh trong buổi thảo luận nhóm:Thúy Tâm