Danh sách báo cáo viên cấp huyện năm 2016

 

STT


 Họ và tên


Năm sinh 


Chức vụ và đơn vị công tác 


Hình  ảnh
1 Phan Văn Cư24/3/1958 Trưởng Ban Tuyên giáo
Thị Trấn 
 
 2  Huỳnh Tuấn An1978 Văn phòng Đảng ủy xã
Lợi Thuận 
 
3Huỳnh Ngọc Ẩn 1970 Hiệu trưởng
trường THCS Long Giang 
 
4 Nguyễn Thị Rộng1955 Trưởng Ban Tuyên giáo xã
Long Thuận 
 
5Trần Thị Thiệu  1957Trưởng Ban Tuyên giáo xã 
Tiên Thuận  
 
 Trần Lý Diễm Minh08/11/1972 Hiệu trưởng 
trường TH Long Giang B
 
7Võ Thị Thanh12/5/1983 HĐND xã Long Chữ 
 
 8  Nguyễn Thị Mai1974 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
 9 Phạm Đình Nhật1971 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
 
 10 Huỳnh Thị Phượng1966 Bí Thư Đảng ủy xã An Thạnh 
 
 11 Trần Hải Sơn1978 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  
 
 12Nguyễn Văn Lô 1966Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy   

 
 12 13    
 14