Bến Cầu tổ chức tổng kết năm 2015 và 5 năm thực hiện Chỉ thị  03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

                    Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 281-CV/BTGTU, ngày 17/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 19/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu tổ chức dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


                    Đến dự hội nghị có đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 230 cán bộ, đảng viên, quần chúng tiêu biểu trong huyện tham dự.

                    Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả năm 2015 và  5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe nhiều tiết mục văn nghệ với những ca khúc ca ngợi về Bác, kể mẩu chuyện, ngâm thơ về Bác và xem phóng sự về những tấm gương tiêu biểu, điển hình, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, có 4 ý kiến phát biểu xung quanh nội dung học tập và làm theo và đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay từ khi có Chỉ thị 03-CT/TW.                    Về kết quả biểu dương, khen thưởng: Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương cho 2 tập thể, 03 cá nhân đề nghị tỉnh khen thưởng và tổ chức khen thưởng cho 12 tập thể, 26 cá nhân tại huyện (trong 26 cá nhân được khen thưởng tại huyện, có 14 đảng viên và 12 quần chúng). Tất cả những tấm gương tập thể và cá nhân trên đều có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những mô hình mới cách làm hay mang lai hiệu quả cao như hiến đất làm chợ, đường giao thông nông thôn, nghĩa địa; hiến máu cứu người; vận động, ủng hộ xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, ủng hộ bửa cơm tình thương, nuôi những gia đình, học sinh sinh viên nghèo,..

                    Trong hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu đánh giá việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thời gian qua; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trên, đồng thời khẳng định, trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Trong thời gian tới, cần phát huy mặt tích cực, nhân rộng những mô hình mới cách làm hay và khắc phục những hạn chế khuyết điểm, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

 Hải Sơn